ΚΑΡΙΕΡΑ

Καριέρα ασφαλιστικού συμβούλου

Μοναδικές ευκαιρίες καριέρας που παρουσιάζονται στο επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου.

 • Σταδιοδρομία εφ’ όρου ζωής σε ένα επάγγελμα κοινωνικό, αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο
 • Πολύ καλά αμειβόμενη εργασία
 • Προσωπική ικανοποίηση από την κοινωνική προσφορά και κάλυψη ανθρωπίνων αναγκών
 • Κοινωνική Καταξίωση

 • Εκπαίδευση, επιμόρφωση κι ετήσια πιστοποίηση
 • Προαγωγές – Εξέλιξη
 • Προσωπική ανάπτυξη
 • Εκπαιδευτικά ταξίδια

Όλα τα παραπάνω σε μία διαρκώς αναπτυσσόμενη Ασφαλιστική αγορά.

Θέση & Δεξιότητες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

 • Παρουσίαση υπηρεσιών και υλοποίηση συμφωνιών.
 • Δημιουργία και διατήρηση προσωπικού χαρτοφυλακίου
 • Διείσδυση σε εξειδικευμένη αγορά.
 • Ανάπτυξη και διαχείριση υπάρχοντος Πελατολογίου.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στις Πωλήσεις
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Επαγγελματισμός
 • Οργάνωση, προγραμματισμός και μεθοδικότητα
 • Διάθεση για διακρίσεις
 • Γνώση Η/Υ, Windows, Word, Excel
 • Απόφοιτοι Διοίκησης Επιχειρήσεων & Marketing (επιθυμητό)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 • Αξιοκρατικό Σύστημα Αποδοχών
 • Bonus
 • Πλαίσιο στήριξης νέων συνεργατών
 • Ανταγωνιστικό Κανονισμό Πωλήσεων
 • Ιδανικό εργασιακό περιβάλλον
 • Ομαδική Ασφάλιση
 • Συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση
 • Προοπτικές Εξέλιξης και Ανάπτυξης

Request a quote

  Τύπος ασφάλειας*:

  Στοιχεία επικοινωνίας: