Αγροτικές Ασφαλίσεις

Αγροτικές Ασφαλίσεις

Ειδικά προγράμματα αγροτικών ασφαλίσεων

Η διαφύλαξη των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων από πιθανούς κινδύνους στον αγροτικό τομέα έχει εντείνει τις ανάγκες να βρεθούν άμεσες λύσεις και μέσα προστασίας. Εμείς για τις δικές σας ανάγκες, μπορούμε να σας προτείνουμε το κατάλληλο πρόγραμμα, με τέσσερις διαφορετικές επιλογές, προσφέροντας ασφαλιστικές καλύψεις για κάθε σας δραστηριότητα.

Κύριες ασφαλιστικές καλύψεις για τον αγροτικό τομέα

Ασφάλιση φυτικής παραγωγής (υπαίθριες αγροτικές καλλιέργειες)
• Φυσικοί κίνδυνοι
• Άγρια ζώα
• Απώλεια ζωής από ατύχημα
• Πυρκαγιά

Ασφάλιση ζωικού κεφαλαίου (βοοτροφικές, χοιροτροφικές, αιγοπροβατοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες)
• Θάνατος ασφαλισμένων ζώων από ασθένεια ή ατύχημα

Ασφάλιση θερμοκηπίων (κατασκευή, εξοπλισμός και φυτεία)
• Πυρκαγιά
• Φυσικά φαινόμενα
• Καθίζηζη / κατολίσθηση
• Αλλαγές επιπέδου θερμοκρασίας / υγρασίας του εδάφους / του αέρα

Ασφάλιση υδατοκαλλιεργειών (εκτρεφόμενος ιχθυοπληθυσμός, μεταφορά ζωντανών ιχθύων, κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός)
• Θάνατος από ασθένεια ή ατύχημα
• Κλοπή
• Κακόβουλη ενέργεια
• Διαφυγή ιχθυδίων
• Πυρκαγιά
• Θαλασσοταραχή
• Πρόσκρουση
• Σεισμός

Μιλήστε μαζί μας!

Ενημερωθείτε άμεσα για τις ασφαλιστικές καλύψεις που παρέχουμε, χωρίς καμία δέσμευση σας.

    Request a quote

      Τύπος ασφάλειας*:

      Στοιχεία επικοινωνίας: