Ασφάλεια για φωτοβολταϊκά συστήματα

Ασφάλεια για φωτοβολταϊκά συστήματα

Ειδικά προγράμματα ασφάλειας για φωτοβολταϊκά συστήματα

Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της εξάντλησης των φυσικών πόρων, έχουν οδηγήσει πολλούς από εσάς στην εγκατάσταση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν ένα από τα φωτεινά παραδείγματα ανανεώσιμων πηγών, που μπορούν να αντικαταστήσουν επάξια τις συμβατικές πηγές ενέργειας. Για την προστασία των φωτοβολταϊκών σας συστημάτων, έχουμε εξασφαλίσει το κατάλληλο πρόγραμμα που θα σας προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά.

Κύριες ασφαλιστικές καλύψεις για φωτοβολταϊκά συστήματα
• Φωτιά
• Πλημμύρα και φυσικά φαινόμενα
• Κλοπή
• Κακόβουλες βλάβες
• Αστική ευθύνη έναντι τρίτων
• Σεισμός
• Αστική ευθύνη εργοδότη
• Κατά παντός κινδύνου

Μιλήστε μαζί μας!

Ενημερωθείτε άμεσα για τις ασφαλιστικές καλύψεις που παρέχουμε, χωρίς καμία δέσμευση σας.

    Request a quote

      Τύπος ασφάλειας*:

      Στοιχεία επικοινωνίας: