Ασφάλεια κυβερνοχώρου

Ειδικά προγράμματα ασφάλισης κυβερνοχώρου

Κάθε επιχείρηση επιθυμεί και επιδιώκει τη διαφύλαξη των δεδομένων της από πιθανές κυβερνοεπιθέσεις. Οι κίνδυνοι μέσω διαδικτύου είναι πολλοί και, για το λόγο αυτό, η διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων και του πελατολογίου σας είναι άμεσο μέλημα σας. Το ασφαλιστικό πρόγραμμα που σας προτείνουμε ανταποκρίνεται άμεσα στις δικές σας ασφαλιστικές ανάγκες, δίνοντας μία ολοκληρωμένη λύση ώστε να ανταπεξέρχεται με ασφάλεια και σιγουριά στους νέους αυτούς κινδύνους.

Κύριες ασφαλιστικές καλύψεις για τον κυβερνοχώρο
• Αντιμετώπιση συμβάντων και κέντρο διαχειρησης περιστατικών
• Αποκατάσταση βάσης δεδομένων
• Εκβιασμός στον κυβερνοχώρο
• Έγκλημα στον κυβερνοχώρο
• Διακοπή επιχειρηματικής λειτουργίας
• Εμπιστευτικότητα και ευθύνη απορρήτου
• Ευθύνη ασφάλειας δικτύου

Μιλήστε μαζί μας!

Ενημερωθείτε άμεσα για τις ασφαλιστικές καλύψεις που παρέχουμε, χωρίς καμία δέσμευση σας.

    Request a quote

      Τύπος ασφάλειας*:

      Στοιχεία επικοινωνίας: