Ασφάλεια μεταφορών

Ασφάλεια μεταφορών

Ειδικά προγράμματα ασφάλειας μεταφορών

Η μεταφορά προϊόντων με απόλυτη ασφάλεια και αμεσότητα είναι το πρωταρχικό μέλημα μιας επιχείρησης. Επειδή όμως οι κίνδυνοι είναι απρόβλεπτοι κι ελλοχεύουν ανα πάσα στιγμή, μπορείτε να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία των μεταφορών σας μέσω ειδικού προγράμματος, το οποίο θα είναι χρήσιμο και θα σας προστατεύει, αποζημιώνοντας σας για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια προκύψει.

Η ιδανική προστασία για σίγουρες και ασφαλείς μεταφορές.

Κύριες ασφαλιστικές καλύψεις για τις μεταφορές
• Φωτιά ή έκρηξη
• Προσάραξη ή βύθιση πλοίου
• Ανατροπή ή εκτροχιασμός χερσαίου μεταφορικού μέσου
• Σύγκρουση μεταφορικού μέσου
• Θυσία γενικής αβαρίας
• Είσοδος νερού
• Κακόβουλη βλάβη
• Κλοπή

Μιλήστε μαζί μας!

Ενημερωθείτε άμεσα για τις ασφαλιστικές καλύψεις που παρέχουμε, χωρίς καμία δέσμευση σας.

    Request a quote

      Τύπος ασφάλειας*:

      Στοιχεία επικοινωνίας: