Ασφάλεια πληρωμάτων

Ειδικά προγράμματα ασφάλειας πληρωμάτων

Οι εργαζόμενοι στον κλάδο της ναυτιλίας, συχνά, έρχονται αντιμέτωποι με απρόβλεπτες αντιξοότητες, κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους στη θάλασσα. Γνωρίζουμε ότι είναι ζωτικής σημασίας για εσάς να προστατέψετε το πλήρωμα σας και να διασφαλίσετε την καλή τους υγεία. Έχει σχεδιαστεί και σας προτείνουμε ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε εσάς και αφορά τη προστασία του πληρώματος σας, από σημαντικούς κι απρόβλεπτους κινδύνους, σύμφωνα πάντα με τις δικές σας ανάγκες.

Κύριες ασφαλιστικές καλύψεις για πληρώματα
• Θάνατος
• Μόνιμη ολική ανικανότητα
• Μόνιμη μερική ανικανότητα
• Πρόσκαιρη ανικανότητα
• Νοσοκομειακή περίθαλψη
• Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη
• Παλιννόστηση
• Δαπάνες αποστολής – αντικατάσταση

Μιλήστε μαζί μας!

Ενημερωθείτε άμεσα για τις ασφαλιστικές καλύψεις που παρέχουμε, χωρίς καμία δέσμευση σας.

    Request a quote

      Τύπος ασφάλειας*:

      Στοιχεία επικοινωνίας: