Ασφάλιση Αλλοδαπών

Ασφάλιση Αλλοδαπών

Ειδικά προγράμματα ασφάλειας αλλοδαπών, πολιτών τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσα από ειδικά προγράμματα, προσφέρουμε ασφαλιστική κάλυψη σε αλλοδαπούς πολίτες, τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι διαμένουν στη χώρα και επιθυμούν τη μέγιστη προστασία για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

 • Κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο
 • Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής και Μερικής Ανικανότητας από Ατύχημα
 • Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ασθένεια ή ατύχημα

Μιλήστε μαζί μας!

Ενημερωθείτε άμεσα για τις ασφαλιστικές καλύψεις που παρέχουμε, χωρίς καμία δέσμευση σας.

  Request a quote

   Τύπος ασφάλειας*:

   Στοιχεία επικοινωνίας: