Ομαδική ασφάλιση

Ομαδική ασφάλιση

Ειδικά προγράμματα ομαδικής ασφάλισης προσωπικού επιχειρήσεων.

Το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Σε αυτό, άλλωστε, οφείλεται και η επιτυχία της κάθε επιχείρησης. Σας δίνουμε, λοιπόν, την ευκαιρία να διαφυλάξετε την ευημερία και να προστατέψετε την υγεία του προσωπικού σας και της οικογένειας του, μέσω τους ασφαλιστικού μας προγράμματος.

Η ασφάλιση του προσωπικού σας σε καλά χέρια.

Κύριες ασφαλιστικές καλύψεις για ολόκληρες ομάδες
• Πρόσκαιρη ασφάλιση
• Μόνιμη ολική ανικανότητα
• Θάνατος και μόνιμη ολική / μερική ανικανότητα από ατύχημα
• Απώλεια εισοδήματος
• Συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων εισφορών
• Παροχές περίθαλψης

Επιπλέον:

 • Νοσοκομειακή περίθαλψη
 • Εξω-νοσοκομειακά έξοδα
 • Επίδομα μητρότητας
 • Νοσοκομειακό επίδομα

Μιλήστε μαζί μας!

Ενημερωθείτε άμεσα για τις ασφαλιστικές καλύψεις που παρέχουμε, χωρίς καμία δέσμευση σας.

  Request a quote

   Τύπος ασφάλειας*:

   Στοιχεία επικοινωνίας: