Τεχνικές ασφαλίσεις

Τεχνικές ασφαλίσεις

Ειδικά προγράμματα τεχνικών ασφαλίσεων

Κατά τη διάρκεια κατασκευής και συναρμολόγησης ενός έργου, είναι πολύ πιθανό να συμβεί κάποιο ατύχημα, προκαλώντας ζημιές μικρού ή μεγάλου μεγέθους. Για το λόγο αυτό, έχουν σχεδιαστεί ολοκληρωμένα προγράμματα που θα καλύψουν άμεσα τις ανάγκες σας και θα διατηρήσουν τη καλή λειτουργία του εξοπλισμού σας και των παραγωγικών μονάδων σας αποζημιώνοντας τις τυχόν ζημιές που θα προκύψουν.

Κύριες ασφαλιστικές καλύψεις

Κατά παντός κινδύνου εργολάβων (CAR) και κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης (EAR)
• Κατά παντός κινδύνου
• Αστική ευθύνη
• Αστική ευθύνη εργολάβου

Κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και κατά παντός κινδύνου μηχανικών βλαβών
• κατά παντός κινδύνου

Μιλήστε μαζί μας!

Ενημερωθείτε άμεσα για τις ασφαλιστικές καλύψεις που παρέχουμε, χωρίς καμία δέσμευση σας.

    Request a quote

      Τύπος ασφάλειας*:

      Στοιχεία επικοινωνίας: